Ogólnopolski Dzień Biblioterapii w PBP w Kępnie

z Brak komentarzy

W kręgu na krzesełkach siedzi dziewięć seniorek. Zwrócone są twarzami do środka kręgu. Za rzędem krzeseł stoi dyrektor biblioteki powiatowej Wiesław Walas. Trzyma w rękach otwartą książkę. W tle są regały na książki, biały ekran, gongi oraz misy tybetańskie ustawione na podłodze.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, który przypada na dzień 14 listopada.

To wyjątkowe święto zostało ustanowione w rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku. Pierwsza edycja miała miejsce w 2016 roku, a hasłem przewodnim było: „Czytanie pomaga”.

Tegoroczne hasło Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii brzmi ,,Czytanie daje siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych” i podkreśla pozytywne oddziaływanie literatury na dobrostan psychiczny.

Biblioterapia jest jedną z dziedzin arteterapii. Jest metodą terapii, w której narzędziem terapeutycznym jest książka. Istotą tej metody jest założenie, że osoby poprzez przyswajanie tekstu mogą identyfikować się z bohaterami książki i przeżywać uczucia, jakie są ich udziałem. Ten rodzaj terapii wpływa na redukowanie stresu i lęku, zmniejsza poczucie osamotnienia. Literatura pozwala na inne spojrzenie na świat, prezentuje wzorce przeżywania, odczuwania i zachowań. Pomaga lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka oraz pozwala wzbogacić zasoby emocjonalne.

Z tej okazji w bibliotece powiatowej w Kępnie, w poniedziałek 14 listopada, zorganizowano spotkanie dla seniorów, podczas którego przeprowadzono zajęcia z biblioterapii wzbogacone także dźwiękoterapią. Zajęcia przeprowadził dyrektor biblioteki, Wiesław Walas, który ma odpowiednie do tego kwalifikacje. Zebrani wysłuchali opowiadania pt. „Troglo” autorstwa Leo Bormansa, pochodzącego ze zbioru opowiastek pt. „Radość”. Tekst niósł za sobą przesłanie brzmiące: Spełniaj swoje marzenia. Dobrze jest marzyć. Marzenia powinny być odważne. Należy z odwagą je realizować i nie poddawać się.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach z dźwiękoterapii poprzez wysłuchanie koncertu gongów i mis tybetańskich.

W bibliotece zorganizowano także wystawę książek przydatnych w biblioterapii. Prezentowane są one w gablocie w czytelni biblioteki.

Skip to content