Zebranie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie dnia 27.11.2022 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

z Brak komentarzy

Przy dwóch długich stołach ustawionych równolegle siedzą mężczyźni. Po prawej stronie na ścianie wisi oprawiona w ramy wystawa. Po lewej pod ścianą stoją białe regały na książki. W tle stoi biały ekran.

Po przywitaniu obecnych, prezes Jaromir Talar przedstawił program zebrania i poprosił o minutę ciszy za zmarłych pszczelarzy.
Na początku zebrania obecny sekretarz Adam Burzała poinformował o decyzjach podjętych przez zarząd Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie – przydział ciasta dla pszczół, organizacja imprez rocznicowych. Następnie prezes Jaromir Talar poprosił o aktualizacje danych na liście obecności i poinformował o decyzjach podjętych przez zarząd RZPWP Kalisz, które już teraz zaprasza na Kaliskie Miodobranie 03.09.2023. Wstępnie omówiono kwestię przyszłych wyborów Koła (22.01.2023) i poproszono obecnych o zgłoszenia do pocztu sztandarowego. W związku z obchodami rocznicowymi, zarząd postanowił, przy akceptacji obecnych, wyróżnić kilkoro członków odznaczeniami i przekonał do dodatkowej zbiórki finansowej na pokrycie kosztów imprezy. Podczas wolnych głosów przyjęto nowego członka – pana Piotra Błaszczyka i wspomniano o przyjęciu chętnych do Komisji Rewizyjnej. Ustalono wstępny termin zebrania wyborczego na 22.01.2023.
Następnie prezes podziękował obecnym za przybycie i zakończył zebranie.
Adam Burzała

 

Skip to content