Aby zostać czytelnikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie można wybrać jedną z dwóch form zapisu:

  • Zapis tradycyjny:

Należy przyjść do biblioteki z dokumentem potwierdzającym tożsamość, Bibliotekarz po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, podaje nowemu czytelnikowi do podpisu Kartę zobowiązań. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną i od tej chwili może już wypożyczać, zamawiać oraz rezerwować książki.

  • Zapis on-line:

Czytelnik sam zapisuje się do biblioteki poprzez stronę internetową. W tym celu:

– należy wejść w folder „katalog książek” widoczny u góry strony,

–  następnie kliknąć w „konto” również widoczne u góry,

– wybrać opcję rejestracji,

– wypełnić wszystkie pola swoimi danymi oraz zaakceptować regulamin biblioteki,

– zadzwonić do biblioteki i poprosić o akceptację swojego konta.

Przy pierwszej wizycie czytelnikowi zostanie wydana karta biblioteczna oraz Karta zobowiązań do podpisu.