Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

została utworzona na mocy Uchwały Nr XI/89/99 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 listopada 1999r. Działa od 01.04.2000r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 26a. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny skatalogowany w systemie komputerowym SOWA. Biblioteka posiada również zbiory książek mówionych oraz zbiory multimedialne. Zbiory są uzupełniane poprzez zakupy i dary.

Cele i zadania biblioteki:

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Do podstawowych zadań biblioteki należą:
 • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
 • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 • Koordynacja gromadzenia i udostępnianiania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.
 • Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
 • Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu.
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych powiatu.
 • Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu.

PBP w Kępnie współpracuje między innymi z:
 • Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
 • Wielkopolskim Towarzystwem Ekonomiczno – Kulturalnym „DROGA”,
 • Fundacją ABCXXI inicjatorem kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

 Punkt Informacji Europejskiej:

Działa od 12 lutego 2002 roku. Powstał przy współpracy Warszawskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Wielkopolskiego Towarzystwa Ekonomiczno-Kulturalnego Droga. Gromadzimy w nim książki, foldery, ulotki, broszury, płyty CD o tematyce dotyczącej UE. Kącik cały czas zaopatrywany jest w nowości.


Strona internetowa biblioteki

Istnieje od sierpnia 2007 roku. Obejmuje historię biblioteki i wydarzenia od maja 2006 roku. Od roku 2013 Katalog biblioteczny jest dostępny przez stronę internetową. Strona zawiera kronikę wydarzeń, które miały miejsce w bibliotece, a także zapowiedzi spotkań autorskich, wystaw, seminariów, warsztatów itp.


Galeria na Piętrze

Istnieje od września 2009 roku. Łączy z powodzeniem funkcje magazynu książek i galerii plastycznej. W 2009 roku pomieszczenie zostało zgłoszone do konkursu na najlepszą aranżację przestrzeni biblioteki pn.: Jak cię widzą tak cię piszą – zmieniamy wizerunek, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W Galerii na Piętrze znajdują się:

 • magazyn zbiorów multimedialnych i książki mówionej,
 • auto lektor dla osób niewidomych,
 • magazyn zbiorów czasopism regionalnych,
 • zbiory bibliografii regionalnej,
 • pracownia plastyczna członków DKK
 • Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego – ekspozycja stała,
 • magazyn kolekcji historycznych
 • magazyn kolekcji w depozycie.

W Galerii na Piętrze odbywają się:

 • wystawy poplenerowe,
 • wystawy fotograficzne
 • cykliczne głośne czytanie dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • spotkania autorskie z poetami,
 • szkolenia i spotkania zewnętrzne
 • lekcje biblioteczne dotyczące regionu kępińskiego

Od sierpnia 2012 roku galeria jest zamknięta.


Inne
 • 2007 – Medal Gloria Artis dla dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej Wiesława Walasa >>>
 • 2009 – Najlepsze w Polsce >>>
 • Bibliotekarze bajki piszą… >>>
 • 2010 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę dla Wiesława Walasa Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie >>>
 • 2010 – Odznaka Honorowa ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO >>>
 • 2011 Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Wiesława Walasa >>>
 • 2012 – Statuetka „Przyjaciel Kępna” dla Dyrektora Wiesława Walasa >>>

Struktura organizacyjna biblioteki:

Dyrektor: Wiesław Walas
Pracownicy: Agnieszka Udała, Agnieszka Gruszka


Nagrody i wyróżnienia dla biblioteki:

Rok 2013

 • Pierwsza nagroda w konkursie dla organizatorów spotkań z młodymi profesjonalistami w projekcie – Link do przyszłości, którego organizatorem była Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego.

Rok 2012

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie po raz drugi została nominowana do grona laureatów XVII Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce”- „The Best in Poland”. W związku z tym przyznano nam certyfikat za: „Promowanie twórczych dokonań mieszkańców Regionu oraz działania na rzecz czytelnika niepełnosprawnego”.

Rok 2009

 • Medal w DOWÓD UZNANIA od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
 • Medal dla Powiatowej Biblioteki Publicznej od Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T.P. Potworowskiego w Kępnie,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie została nominowana do grona laureatów XI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce„- „The Best in Poland”. W związku z tym przyznano nam certyfikat za: „Promowanie twórczych dokonań mieszkańców Regionu oraz działania na rzecz czytelnika niepełnosprawnego”.

Rok 2007

 • Nominacja do tytułu „Inicjatywa roku 2007” w IV Plebiscycie Czytelników Tygodnika Kępińskiego.

Rok 2004

 • Główna nagroda w konkursie na najlepiej przeprowadzony III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Rok 2003

 • Główna nagroda w konkursie na najlepiej przeprowadzony II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
 • I miejsce w „Konkursie dla bibliotek powiatowych na najlepszy w województwie wielkopolskim w roku 2002 projekt działań na rzecz bibliotek gminnych w powiecie” ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

ZBIORY

Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór podręczny składający się z książek naukowych, popularnonaukowych, podręczników akademickich, słowników, encyklopedii, poradników, przewodników, atlasów, wyd. albumowych, itp. Oprócz tradycyjnej literatury beletrystycznej. posiadamy tzw. książki mówione i serie DUŻE LITERY (Seria książek, które zostały wydrukowane dużą, wyraźną czcionką. Przeznaczone dla osób mających problemy z czytaniem).

Posiadamy książki z zakresu:

historii, geografii, j. polskiego, historii sztuki, malarstwa, rzeźby, fotografii, architektury, przedsiębiorczości, przemysłu, rachunkowości, księgowości astronomii, fizyki, chemii, biologii, ekologii, dietetyki, medycyny, archeologii, sztuki, muzyki, prawa, administracji publicznej, pedagogiki, etnografii, matematyki, ochrony przyrody, polityki, ekonomii, gospodarki, finansów handlu, marketingu, socjologii, religii, psychologii, filozofii, informatyki, i inne.

Posiadamy w zbiorach książki dotyczące naszego regionu lub autorstwa osób pochodzących z regionu. Archiwizujemy regionalne dokumenty życia społecznego (broszury, mapy, foldery, itp.)


GAZETY

Archiwizujemy:

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy – od 1999 roku,
Tygodnik Kępiński – od 1996 roku,
Życie Gminy Bralin – od 2008 roku,
Kurier Lokalny Powiatu Kępinskiego – od 2008 roku.

ZBIORY SPECJALNE

Posiadamy duży zbiór filmów z zakresu sztuki i malarstwa, encyklopedie multimedialne, filmy przyrodnicze i o tematyce geograficznej, bajki.

KSIĄŻKI MÓWIONE

Posiadamy duży zbiór książek mówionych. W większości nośnikiem jest kaseta magnetofonowa i płyty CD. Są to książki beletrystyczne (powieści, nowele, opowiadania), lektury szkolne.