Zasady korzystania z sieci Internet w Czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Z komputerów, na których udostępniamy Internet można korzystać nieodpłatnie.

 1. W czytelni korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 2. Internet nie może być wykorzystywany do:
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  • wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  • pracy zarobkowej
 3. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do wpisywania się na listę użytkowników.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez okres 1,5 godziny. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca kolejnemu czytelnikowi. Stanowisko nie zajęte w ciągu 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi. Rezerwacji stanowisk komputerowych dokonuje dyżurny bibliotekarz z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 5. Użytkownik Czytelni przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji przez użytkownika.
 6. Wyniki poszukiwań czytelnicy mogą zapisywać na nowe dyskietki.
 7. Rozpoczęcie i zakończenie pracy należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. O wszelkich zakłóceniach należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.