Plakat informacyjny. U góry po lewej flaga Polski, po prawej godło Polski. Poniżej informacje: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, PROGRAM „NIEPODLEGŁA”, Z Biblioteką przez Narodowe Święto Niepodległości, DOFINANSOWANIE 65 200 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 79 800 zł

Projekt “Z Biblioteką przez Narodowe Święto Niepodległości”, dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa” ma za zadanie upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu kępińskiego. Poprzez uroczyste wydarzenia zorganizowane dnia 11 listopada: laserową projekcję multimedialną na temat Święta Niepodległości na budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, uroczysty przejazd kolumny samochodów strażackich i zabytkowych oraz wydarzenia je poprzedzające: powstanie muralu o tematyce niepodległościowej, wykład nt. odzyskania przez Polskę Niepodległości, prezentację wystawy “Tak powstałą Niepodległa” w rożnych gminach z terenu powiatu, zorganizowanie Patriotycznego Muzykowania oraz Festiwalu Patriotycznych Gier Planszowych, biblioteka chce ukazać piękną historię kraju i podkreślić znaczenie Wolnej i Niepodległej Polski. Poprzez włączenie mieszkańców w obchody tych wydarzeń chcemy wyzwolić w nich poczucie dumy z bycia Polakiem, jedności jako narodu oraz zainspirować ich do podnoszenia swojej świadomości narodowej.