Działalność informacyjna
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie:

Działalnością informacyjną – nazywamy organizowanie i doskonalenie przepływu informacji przy czym mówimy o niej wówczas, gdy przekazywanie informacji nie jest czynnością jednorazową, lecz wielokrotną powtarzalną.

Działalność informacyjna to także -gromadzenie informacji i jej przechowywanie, selekcjonowanie, opracowywanie (w tym tworzenie opisów bibliotecznych, niezbędnych do identyfikacji dokumentu, klasyfikowanie, indeksowanie, streszczanie) wyszukiwanie, przekazywanie informacji użytkownikom czyli udostępnianie i rozpowszechnianie.

Biblioteka powiatowa stanowi ośrodek informacji.
Informację dostarcza użytkownikowi-czytelnikowi poprzez:

  • Księgozbiór

W księgozbiorze biblioteki znajdują się książki z różnych dziedzin wiedzy.
Warsztat informacyjny biblioteki tworzą dwa katalogi: tradycyjny (kartkowy) oraz komputerowy (elektroniczny). Katalog tradycyjny to katalog alfabetyczny według nazwisk autorów, jest przechowywany w specjalnie przygotowanych szufladkach. Katalog elektroniczny gromadzi książki dzięki programowi bibliotecznemu “sowa”.Ponadto biblioteka gromadzi zbiory regionalne oraz prasę lokalną.

  • Stronę internetową

Strona biblioteki istnieje od sierpnia 2007 roku. Obejmuje historię biblioteki i wydarzenia związane z jej działalnością oraz zapowiedzi spotkań autorskich, wystaw, seminariów, warsztatów itp. W roku 2009 a stronie ma zostać udostępniony katalog biblioteczny. Strona zawiera połączenie z innymi stronami regionu np. Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, redakcją gazet regionalnych. Zawiera artykuły o wydarzeniach w bibliotece z gazet lokalnych.
Na e-mail zamieszczony na stronie czytelnicy mogą zadawać pytania ich nurtujące. Bibliotekarze zawsze starają się udzielić odpowiedzi. Czytelnicy mają również możliwość nadsyłania propozycji książek do zakupu. W ten sposób bibliotekarzom łatwiej uzupełniać księgozbiór w książki potrzebne czytelnikom.

  • Kącik Informacji Europejskiej

Biblioteka posiada dział książek związanych z Unią Europejską i wszelkimi zmianami, jakie zaszły po przystąpieniu do niej. Wszelkie przepisy, konstytucje, prawa dotyczące UE są udostępnione dla czytelników.

  • Czytelnia internetowa

W bibliotece mieści się czytelnia internetowa, dostępna bezpłatnie dla użytkowników biblioteki. Cieszy się ona ogromnym powodzeniem wśród młodzieży oraz studentów. Poprzez siec internetową można np. wyszukiwać potrzebne informacje, wysyłać i odbierać pocztę. Biblioteka zadbała także o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży związane z zagrożeniami w sieci.

  • Plakaty, ulotki, zaproszenia

Wszelka działalność wydawnicza biblioteki stanowi informację dla odwiedzających nią osób. Biblioteka wydaje zaproszenia oraz plakaty informacyjne na każdą zorganizowaną w jej murach imprezę. Poprzez takie działanie zapewnia sobie szerokie grono odbiorców.

[oprac. P. Napierała]