Działalność kulturalna Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie:

Ważną rolą Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowiska oraz pomoc w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości kulturowej danej społeczności. Można to osiągnąć poprzez współpracę z odpowiednimi organizacjami tak lokalnymi jak i regionalnymi, poprzez udostępnianie pomieszczeń i organizowanie programów kulturalnych oraz uwzględnienie lokalnych zainteresowań kulturalnych w profilu zbiorów. Działalność biblioteki odzwierciedla różnorodność kultur występujących w środowisku.

Klimat biblioteki zmienia się wraz z wystawą.

Biblioteka stanowiąca instytucję kultury, spełnia zadania statutowe działając na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży a także osób starszych, niepełnosprawnych. Funkcjonuje, zatem dla ogółu społeczności powiatu kępińskiego, jednak w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Do działań kulturalnych biblioteki zalicza się:

 1. spotkania autorskie,
 2. promocje książek,
 3. wystawy,
 4. prelekcje,
 5. odczyty,
 6. plenery malarskie,
 7. imprezy okolicznościowe.

Większość działań kulturalnych skierowanych jest do młodzieży uczącej się w szkołach z powiatu kępińskiego. Spotkania autorskie są organizowane z myślą o potrzebach dzieci, młodzieży. Do tej pory do biblioteki zostali zaproszeni min.: autorka tekstów dla dzieci Ewa Chotomska [zob], autorka książek dla dzieci i młodzieży Kalina Jerzykowka [zob], poeta Marek Paprocki [zob], pisarz Stanisław Leon Machowiak [zob], pisarka Bożena Żak-Cyran [zob], poeta Krzysztof Szymoniak [zob], artysta plastyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Tomasz Siwiński [zob], oraz wybitny znawca polskiej literatury współczesnej profesor Przemysław Czapliński [zob].

Każdy mieszkaniec powiatu kępińskiego powinien znać jego atuty oraz zalety. Ponieważ w szkołach nie są prowadzone zajęcia z wiedzy o regionie biblioteka umożliwia młodym ludziom zdobycie wielu informacji na temat miejscowości, jaką zamieszkuje. Biblioteka prowadzi, bowiem dział regionaliów a w nim gromadzi wszelkie pozycje lokalnych pisarzy.
Wśród książek można odnaleźć historię poszczególnych miejscowości w powiecie, monografię szkół w Kępnie, historie powstania instytucji znajdujących się w mieście Kępnie, ulotki, foldery z wystaw mających miejsce w bibliotece, mapy miasta oraz wsi z terenu powiatu.

Oprócz tego w bibliotece są organizowane promocje książek dotyczących regionu. Głównie promowane są wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie. [zob]

Na promocje książek jest zapraszana młodzież ze szkół z Kępna oraz okolic. Tego typu spotkania promują powiat, ukazując cenną dla społeczności lokalnej kulturę, Spotkania przypominają przede wszystkim młodzieży o dorobku kulturalnym, jaki istnieje na terenie powiatu.

Biblioteka organizuje wiele wystaw, możemy je podzielić na :

 • wystawy poplenerowe – będące owocem wcześniejszych starań młodzieży, prezentuje, bowiem prace wykonane podczas zajęć plenerowych. [zob]
 • wystawy objazdowe – cykliczne wystawy, które swój początek mają w bibliotece a następnie wędrują do bibliotek w powiecie kępińskim. [zob]
 • wystawy autorskie – poświęcone twórczości autora, plastyka przeważnie powiązane ze spotkaniem lub wieczorem autorskim. [zob]
 • wystawy fotograficzne – wystawy fotografii danego autora. [zob]
 • wystawy tematyczne – związane z nauką szkolną lub tematem prac w bibliotece, aktualnymi problemami, rocznicami, świętami a nawet porą roku. [zob]

Formy wizualne stosowane w bibliotece mają za zadanie :

 • rozbudzić u dzieci i młodzieży wrażliwość na sztukę,
 • rozwijać możliwie wszechstronnie osobowość dziecka, w tym jego zainteresowań intelektualnych,
 • wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
 • pogłębić kulturę uczniów,
 • kształtować doznania estetyczne dzieci i młodzieży.
[oprac. P. Napierała]