Działalność czytelnicza Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie:

Czytelnictwo jest procesem bardzo ważnym szczególnie w życiu dzieci i młodzieży, jest formą komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez słowo drukowane, przede wszystkim przez książkę i czasopismo. Pozycja książki w dzisiejszym świecie zajmuje uwagę wielu ludzi, wiążąc się z pytaniem o charakter współczesnej cywilizacji.
Czytelnictwo związane jest z księgozbiorem. Księgozbiór to zasób wszystkich książek znajdujących się w bibliotece. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie posiada szeroki zakres tematyczny książek. W zbiorach możemy wyróżnić

 • wydawnictwa zwarte (książki, broszury),
 • wydawnictwa ciągłe (czasopisma, wydawnictwa seryjne),
 • zbiory specjalne (materiały audiowizualne),
 • inwentarz “książek mówionych”.

Działy, jakie znajdują się w bibliotece są zgodne z tablicami UKD. I tak oprócz książek z przedmiotów obowiązujących w szkołach i na studiach, w księgozbiorze Powiatowej Biblioteki Publicznej znajdują się też literatura dziecięca a w niej książki, opowiadania, wierszyki dla dzieci, encyklopedie tematyczne, opowieści ilustrowane, bajki edukacyjne, bajki relaksacyjne, bajki terapeutyczne oraz książki-zabawki.

Szeroko rozwinięte działy w bibliotece to min. Pedagogika, Psychologia, Literatura młodzieżowa, Sztuka, Malarstwo a także Informatyka, Finanse, Ekonomia.

Zbiory specjalne w bibliotece stanowią dokumenty audiowizualne, są to dokumenty, w których utrwalona treść jest odbierana przez wzrok bądź słuch lub wzrok i słuch jednocześnie. Biblioteka posiada szeroki asortyment filmów dźwiękowych, wideokaset, płyt CD-ROM, które spełniają funkcję materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w lekcjach bibliotecznych lub prezentacjach. Z myślą o osobach niepełnosprawnych i takich, którzy z jakiś przyczyn nie mogą czytać książek powstał ogromny dział “książki mówionej” inaczej mówiąc książki czytanej przez lektora. W tym dziale znajdują się popularne powieści, opowiadania, bajki, lektury.

Oprócz książek oraz multimediów biblioteka gromadzi i archiwizuje czasopisma. Są to czasopisma dla młodzieży i starszych czytelników biblioteki. Wśród tytułów można wymienić: Cogito, Komputer Świat, Focus, Polityka, Wprost, Auto Świat, Poradnik Domowy. Czasopisma, jakie biblioteka archiwizuje to regionalne tygodniki: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy oraz Tygodnik Kępiński. Ponad to biblioteka gromadzi fachową prasę oraz materiały pomocne w pracy bibliotekarza: Poradnik bibliotekarza, Biblioterapeuta.

Biblioteka jest, więc wyposażona w takie zbiory, by móc zaspokoić wszelkie potrzeby czytelnika. Każdy czytelnik może w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odnaleźć interesujące go pozycje książkowe, poczytać świeżą prasę, zasięgnąć porady bibliotekarza. To czytelnik jako użytkownik biblioteki zgłasza propozycje książkowe a pracownicy biblioteki zapewniają mu dostęp do szukanej literatury. Podczas zakupów nowości wydawniczych sugestie czytelników są uwzględniane jako pierwsze.Biblioteka poszerza księgozbiór o nowe, ciekawe książki zgodnie z potrzebami czytelnika.

Biblioteka organizuje różne formy promocji czytelnictwa. Starając się tym samym szerzyć zamiłowanie do czytelnictwa, ukazać jego wartościowe efekty, zminimalizować analfabetyzm, rozwijać intelekt, dostarczać wiedzy, wychowywać, pomóc dzieciom poznawać otaczający świat, przyciągnąć jak najwięcej czytelników i zachęcić ich do korzystania z biblioteki. Ponieważ czytanie jest nieodzowną umiejętnością potrzebną do korzystania z nowych systemów komunikacyjnych, jest to podstawowa czynność w życiu codziennym każdego członka społeczeństwa. Biblioteka Powiatowa stara się promować czytelnictwo poprzez:

 • promowanie czytania,
 • współpracę z organizacjami działającymi na rzecz walki z analfabetyzmem,
 • uczestniczenie w kampaniach na rzecz alfabetyzacji,
 • organizowanie imprez promujących zainteresowanie czytaniem, literaturą i kulturą mediów,
 • promocję nowości zaistniałych na rynku wydawniczym,
 • pomaganie ludziom w znalezieniu informacji, której potrzebują i w postaci, jakiej potrzebują.
 • współpracę z nauczycielami,
 • dostarczanie literatury o działaniu pobudzającym samodzielne i twórcze myślenie,
 • organizowanie spotkań, umożliwiających użytkownikom wymianę poglądów na temat książek, które przeczytali.

Biblioteka współpracuje z Ogólnopolską “Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Fundacja prowadzi kampanię głośnego czytania, jej głównym celem jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.
Biblioteka rozpoczęła współprace z Fundacją w roku 2003. Od tego czasu Powiatowa biblioteka organizuje w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom głośne czytanie dla najmłodszych. Cyklicznie powtarza imprezy czytelnicze takie jak min.: “Czytanie z jeżem” oraz “Czytanie z Lokomotywą”“Urodziny Kubusia Puchatka”.

[oprac. P. Napierała]