Uroczysty Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

z Brak komentarzy

17 maja 2024r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W wydarzeniu uczestniczyły bibliotekarki z bibliotek powiatu kępińskiego. Przybyłych gości powitał dyrektor biblioteki, Wiesław Walas. Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, Marek Potarzycki, wręczył bibliotekarkom listy gratulacyjne podpisane przez Starostę Alicję Śniegocką i Wicestarostę Renatę Ciemny oraz symboliczne róże, składając przy tym życzenia z okazji ich święta. W uroczystości uczestniczyła, także Anna Sabiłło, zastępca kierownika Działu Metodyki, Analiz i Współpracy z Bibliotekami Biblioteki Wojewódzkiej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Druga część spotkania obejmowała seminarium pt. “Biblioteka – miejsce na czasie”, prowadzone przez Annę Sabiłło. Spotkanie skupiło się na roli współczesnych bibliotek w dynamicznie zmieniającym się świecie. Omówiono kluczowe wyzwania i możliwości stojące przed bibliotekami w erze cyfryzacji. Anna Sabiłło przedstawiła nowoczesne technologie, które mogą być wykorzystywane w bibliotekach. Zwróciła uwagę na potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych bibliotekarzy, tak aby mogli oni sprostować oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Na zakończenie seminarium, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na temat rozwoju bibliotek w swoich placówkach, co wzbogaciło dyskusję i przyczyniło się do wymiany cennych praktyk zawodowych.
Skip to content