Gra miejska „Przyroda i ochrona środowiska w Kępnie”

z Brak komentarzy

grupa seniorów siedzi przy fontannie,w tle ratusz w Kępnie

9 maja 2024 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zorganizowała grę miejską dla seniorów pod nazwą „Przyroda i ochrona środowiska w Kępnie”. Gra miejska nie tylko zapewniła rozrywkę, ale także stanowiła doskonałą okazję do połączenia zabawy z nauką oraz promowania świadomości ekologicznej. Inicjatywę tę przygotował oraz poprowadził pan Paweł T. Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Choć z wykształcenia jest prawnikiem, obronił pracę magisterską pt. „Ochrona ptaków w Polsce przez prawo międzynarodowe” w 1995 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed rozpoczęciem gry, uczestnicy spotkali się w bibliotece na krótkim wprowadzeniu. Następnie, wyposażeni w karty z zadaniami i miejscem na własne obserwacje, udali się na spacer po mieście. Zadania koncentrowały się głównie wokół ptaków i drzew występujących w okolicach Kępna, sprawdzając nie tylko wiedzę uczestników, lecz także zachęcając ich do refleksji nad sposobami pomocy dla przyrody. Podczas spaceru przez rynek, śródmieście Kępna oraz parki, uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami z panem Pawłem, specjalistą w dziedzinie środowiska. Opowiadał on o obserwowanych zwyczajach ptaków, pomagając uczestnikom odróżnić podobne gatunki. Na zakończenie spaceru grupa dotarła do istotnego ekologicznie miejsca na mapie Kępna – elektronicznej altany odpadowej. Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Wiesław Walas omówił zasady jej działania i pokazał, jak z niej korzystać. Altana ma na celu zoptymalizowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Kępno. Uczestnicy przyznali, że ułatwi im to segregowanie odpadów i na pewno będą z niej korzystać. Po zakończeniu spaceru odbyło się podsumowujące spotkanie w bibliotece, gdzie przy słodkościach uczestnicy mieli okazję omówić swoje odpowiedzi oraz wysłuchać obszernych opowieści pana Pawła na temat poszczególnych zagadnień. Paweł T. Dolata, od roku 1992, jest współzałożycielem lokalnej grupy ornitologicznej w Południowej Wielkopolsce, a także liderem Południowo-wielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Od 1994 roku jest uprawniony do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków i współpracuje w tym zakresie ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Jest również jednym z założycieli Polskiej Grupy Badania Łabędzi (1995 r.) oraz Grupy Badawczej Bociana Białego (2012 r.). Aktualnie pełni funkcję eksperta przyrodniczego w różnych projektach, m.in. w zakresie termomodernizacji budynków (w tym w Kępnie) oraz w minimalizacji przyrodniczej szkodliwości elektrowni wiatrowych poprzez doradztwo w ich odpowiednich przyrodniczo lokalizacjach. Jest również pomysłodawcą i od 2006 roku organizatorem projektu „Blisko bocianów” – przekazu internetowego z gniazda bocianów w Przygodzicach koło Ostrowa.

Skip to content