Spotkanie z Bronisławem Hynowskim

z Brak komentarzy

Na tle regałów z książkami pozują od lewej dyrektor biblioteki i pan Bronisław Hynowski.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie gościliśmy wyjątkowego gościa – Bronisława Hynowskiego, autora licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych, prezesa Towarzystwa Kultury i Historii Techniki. Pan Bronisław jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1w Kępnie oraz Technikum Elektrycznego we Wrocławiu. Ukończył także Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2010 roku zapoczątkował on serię książek pt. „Dzieje BGK” – dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego, utworzonego w 1924 r. Do tej pory ukazało się pięć książek z tej serii.

Pan Bronisław spotkał się z dyrektorem biblioteki – Wiesławem Walasem. Autor przekazał do zbiorów biblioteki kilka swoich publikacji, m. in. z serii „Dzieje BGK” oraz piękne wydawnictwo „Ocalone przez BGK”, zawierające reprinty niezwykle cennych zbiorów (m. in. Psałterza floriańskiego i Mszału z Drzewicy), które zostały przekazane Bankowi przez Bibliotekę Narodową w 1939 roku, w celu ich zabezpieczenia na wypadek wybuchu wojny.

BGK był w tamtych czasach jednym z najważniejszych banków Rzeczypospolitej, a w jego nowej siedzibie znajdował się jeden z najnowocześniejszych wówczas skarbców. W sobotę, 5 sierpnia 1939 r., spakowano wszystkie wybrane rękopisy, sporządzono stosowny protokół i przetransportowano skarby do skarbca, w którym znajdowały się już także: Biblia Gutenberga i Psałterz, przywiezione przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Seminaryjnej w Pelplinie – Antoniego Liedtke. Na początku września, w obliczu bombardowań i decyzji o natychmiastowej ewakuacji BGK, zdecydowano się przewieść cenne zbiory do Ambasady Polski w Paryżu. Zadania tego podjął się wiceprezes Banku – Wiesław Domaniewski. 24 listopada 1939 r., w obecności prezesa BGK, depozyt został przekazany na przechowanie Bibliotece Polskiej w Paryżu. Po zaatakowaniu Francji przez wojska niemieckie, zdecydowano o dalszej ewakuacji zbiorów – najpierw statkiem „Chorzów” do Anglii, a następnie na pokładzie transatlantyku „Batory” do Halifaxu w Kanadzie. Rękopisy wróciły do Polski dopiero 5 sierpnia 1959 r. Liczyły one wówczas zaledwie 2000 jednostek, podczas gdy we wrześniu 1939 r. zbiory rękopisów Biblioteki Narodowej tworzyło 42 000 jednostek, nie licząc rękopisów muzycznych.

W maju 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Biblioteką Narodową stworzył wystawę „Ocalone przez BGK”, która została poświęcona właśnie uratowanym przez BGK bezcennym zabytkom kultury z depozytów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie, złożonych przed wybuchem II wojny światowej w skarbcu BGK. Wystawę można było podziwiać do końca stycznia 2015 r.

Skip to content