Seminarium dla bibliotekarzy

z Brak komentarzy

Pracownicy oraz dyrektor biblioteki powiatowej w Kępnie pozują wraz z dwiema instruktorkami z biblioteki wojewódzkiej w Poznaniu przy rollupie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

7 marca 2022 roku w murach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbyło się  seminarium bibliotekarzy. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z terenu powiatu kępińskiego oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych szkół ponadpodstawowych.
Wszystkich zebranych powitał dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie – Wiesław Walas, a następnie zaprosił do wysłuchania prelekcji pań z działu instrukcyjno-metodycznego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Pani Alicja Urbańska w swojej prezentacji pt. „Nieobecni w bibliotece” poruszyła bardzo ciekawy temat – kim są nieużytkownicy bibliotek, na jakie grupy możemy ich podzielić, co ich wyróżnia oraz, co najważniejsze, jak zachęcić ich do korzystania z biblioteki, by z nie użytkowników przekształcili się oni w użytkowników. Następnie pani Ania Sabiłło poruszyła bardzo aktualny problem rozmów z dziećmi na temat wojny. Podkreśliła, że inaczej trzeba rozmawiać z polskimi dziećmi, a inaczej z dziećmi, które doświadczyły bezpośredniej agresji na swój kraj. Poleciła kilka stron oraz webinarów, które mogą być pomocne w tych trudnych rozmowach. Zachęciła także bibliotekarzy do kupowania książek dla dzieci wydanych w języku ukraińskim.
Obie prelekcje wywołały sporo dyskusji i były wspaniałym pretekstem do podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz przemyśleniami i wnioskami.
Spotkanie było także okazją do przekazania bibliotekom wydawnictw regionalnych, zgromadzonych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie.

Skip to content