Niedzielne zebranie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie

z Brak komentarzy

Przy dwóch długich stołach ustawionych w czytelni biblioteki siedzą pszczelarze. Na końcu widać stół prezydialny. Prezes Koła stoi na końcu stołów i trzyma przy ustach mikrofon. W drugiej ręce trzyma kartkę. W tle stoi biały ekran i dwa głośniki. Po lewej stronie sali pod ścianą stoją białe regały. Na ścianie po prawej wisi oprawiona wystawa.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie w niedzielę, 19 marca br., odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie.
Po przywitaniu obecnych, prezes Jaromir Talar przedstawił porządek obrad. Na początku skarbnik przeczytał sprawozdanie finansowe. Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie. Wniosek przegłosowano jednogłośnie. W dalszej części, prezes przekazał informację o składkach i zgodach pszczelarzy na przetwarzanie danych osobowych, dotacjach na pszczoły i leki. Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: Kazimierz talar, Bogdan Grzela, Tadeusz Gałka. Powołano także Komisję Rewizyjną: Jolanta Świątek-Zimoch, Sebastian Kłąbek, Maciej Kozioł. Do zarządu natomiast powołano: Józef Abram, Adam Burzała, Dariusz Gruszka, Jerzy Grzesiak, Szymon Pokora, Krzysztof Tomczyk. Zarząd ukonstytuował się: prezes – Jaromir Talar, wiceprezes – Grzegorz Smółka, skarbnik – Damian Gruszka, sekretarz – Adam Burzała, członkowie – Krzysztof Tomczyk, Szymon Pokora, Jerzy Grzesiak, Józef Abram. Dokonano także wyboru na walne zebranie RZPWP Kalisz: Jaromir Talar, Grzegorz Smółka, Szymon Pokora, Damian Gruszka i Jerzy Grzesiak. Następnie przegłosowano wniosek dotyczący podniesienia składek członkowskich i ulowych. Na koniec omówiono obchody 140-lecia Koła i kwestie dopłat do pszczół.
Następnie prezes podziękował obecnym za spotkanie i zakończył obrady.

Adam Burzała

Skip to content