„Kartki z podróży” Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego

z Brak komentarzy

28 listopada w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż, który rozpoczął wystawę malarstwa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Od kilku już lat jesień jest porą, gdy swoimi kolorami cieszą oczy obrazy wiszące na ścianach biblioteki. Imprezę otworzył i gości powitał dyrektor biblioteki Wiesław Walas i przekazał głos Janinie Mielcarek-Gorzendowskiej prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, która opowiedziała o wystawie. Nie mogło zabraknąć również części artystycznej, która wprowadziła przybyłych w odpowiedni nastrój. Członkowie Kępińskiego Koła Literatów: Marek Paprocki, Piotr Wieczorek i Aleksandra Jokiel specjalnie na tę okazję napisali i przeczytali swoje nowe wiersze. Wzbudziły one zachwyt wśród gości a w szczególności wśród członków SPA, którzy otrzymali je również na pamiątkę. O oprawę muzyczną spotkania zadbali Julia Leśniarek, Patryk i Mateusz Antczak, którzy zaśpiewali kilka popularnych piosenek. Na spotkaniu można było porozmawiać z artystami oraz zakupić niektóre obrazy. Wystawę można oglądać do końca roku.

Skip to content