Gość w dom… czyli „Dwór Polski” Emanueli Tatarkiewicz

z Brak komentarzy

 

22 listopada w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie gościliśmy Emanuelę Tatarkiewicz, autorkę książki „Dwór Polski”. Spotkanie odbyło się w ramach działania w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu i omawiają przeczytaną powieść. Listopadową lekturą została książka Emanueli Tatarkiewicz „Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku”. Udało się nam zaprosić autorkę na spotkanie do Kępna. Emanuela Tatarkiewicz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i swoją opowieścią o dworkach wprowadziła uczestników spotkania w klimat minionych czasów. Materiały do napisania tej książki autorka zbierała przez ponad 10 lat. Prelegentka przedstawiła słuchaczom obraz dworu ziemiańskiego jaki wyłania się z literatury, przytaczając ciekawe szczegóły z życia jego mieszkańców. Opowiadała również o obrazach, które ilustrują karty książki ale też o tych, które nie zmieściły się do środka lub z jakiś powodów nie zostały zamieszczone. Wiele z tych obrazów udało się „odkryć” ponieważ większość z nich nie była nigdzie publikowana. Tematem polskich dworków autorka fascynuje się od dawna, jak sama mówi zaczęło się od przeczytania powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Drugą jej pasją jest fotografia. Emanuela Tatarkiewicz zwiedza polskie dworki i sama je fotografuje. Ma kilka swoich ulubionych np..: dworek w Janowcu czy Stryszowie. Fotografie zamieszczone w prezentacji były ilustracją do słów autorki. Być może kolejną książką wydaną przez Emanuelę Tatarkiewicz będzie album z tymi zdjęciami. Spotkanie zostało sfinansowane z projektu Dyskusyjne Kluby Książki, który realizowany jest przez Instytut Książki, a koordynowany na terenie Województwa Wielkopolskiego przez WBPiCAK z Poznania.

Skip to content