Regulamin Wolnościowej Gry Miejskiej

z Brak komentarzy

REGULAMIN WOLNOŚCIOWEJ GRY MIEJSKIEJ

     §1
1. Organizatorem Wolnościowej Gry Miejskiej jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie.

Gra odbędzie się w ramach projektu „Wolnościowa Gra Miejska” z Programu „Równać Szanse”
2. Wolnościowa Gra Miejska zwana będzie w niniejszym Regulaminie GRĄ.
3. GRA skierowana jest do osób od 13 r. ż.
4. Uczestnictwo w GRZE jest bezpłatne.
5. Niepełnoletni uczestnicy GRY mogą w niej uczestniczyć za pisemną zgodzą rodzica lub opiekuna.
6. Pełnoletni uczestnicy biorą udział w GRZE po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podpisaniu oświadczenia z wyrażeniem zgody na udział w GRZE.
7. Oświadczenia, o których mowa w powyższym punkcie można pobrać ze strony www.bibliotekakepno.pl lub podpisać bezpośrednio przed przystąpieniem do gry.
8. W grze może uczestniczyć więcej niż 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwa wcześniejsza rejestracja do gry.
9. Uczestnictwo w GRZE jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia będące następstwem udziału w GRZE.
11. Gra odbędzie się 19.09.2019 r. na terenie Kępna. Rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa maksymalnie do godz. 15.00. Rozpocznie się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Rejestracja uczestników do gry: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26a od 9:00 – 17:00 do 19.09.2019 do godz. 14:00.
12. Gra będzie polegała na wykonywaniu zadań w poszczególnych punktach, które będą związane z fabułą gry oraz historią miasta Kępna. Za każde otrzymane zadanie gracze otrzymają fragmenty mapy, która doprowadzi ich do celu, bądź to wskazówkę do następnego punktu. Uczestnicy podzieleni na grupy będą przemieszczać się po terenie miasta Kępno i jego punktach związanych z historią, pomiędzy wyznaczonymi punktami według podanych wskazówek.

     § 2
Zadaniem graczy będzie jak najszybsze rozwiązanie zagadek i wykonanie wszystkich zadań z Gry.

    § 3
Za zajęcie 1. miejsca grupie zostanie przyznana nagroda rzeczowa w postaci bonu na pizzę w wysokości 300 zł do wykorzystania do 30 października 2019 r.
Za pozostałe miejsca przewidziane są nagrody w postaci słodyczy.

    § 4
Prawa i obowiązki organizatora:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania GRY bez podania przyczyny.
2. Organizator ma prawo do wyłączenia z GRY osób niespełniających warunków Regulaminu.
3. Organizator działa zgodnie z ustawą (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. 2014 r., poz. 1182).

 

Karta Rejestracji 1

Karta Rejestracji 2

 

Skip to content