Zebranie ogólne Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie – sprawozdawcze

z Brak komentarzy

Po przywitaniu obecnych prezes J. Talar oddał głos sekretarzowi Koła, który odczytał pismo z PZPWP dotyczące ubezpieczenia OC pasiek – 16 zł pasiek. Następnie skarbnik przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2019. Głos zabrał członek Komisji Rewizyjnej pan S. Musiała, który stwierdził prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej i poprosił obecnych o udzielenie Zarządowi absolutorium. Udzielono jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym się. W punkcie ostatnim głos również zabrał J. Talar, który poinformował obecnych o kwotach i procentach dofinansowania na materiały pszczelarskie, oraz kwestii rozdziału węzy.

A. Burzała

Skip to content