Uwaga czytelnicy

z Brak komentarzy

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie do 29 listopada 2020 r.:
• udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
• organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
W związku z wprowadzonymi restrykcjami oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie będzie udostępniać wcześniej zamówione książki na stoliku na zewnątrz budynku o ustalonej z czytelnikiem godzinie. Prosimy o rezerwowanie książek poprzez katalog on-line, telefonicznie lub mailowo oraz o ustalenie godziny odbioru zarezerwowanych książek.
Terminy zwrotów książek będą prolongowane.
O ewentualnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
telefon: (62) 78 211 01
e-mail: biblioteka_powiatowa@powiatkepno.pl
Skip to content