Seminarium z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

z Brak komentarzy

Na zdjęciu dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Wiesław Walas oraz starosta kępiński Robert Kieruzal siedzą na czerwonej kanapie. W tle baner z nazwą biblioteki oraz regały z książkami.

7 maja 2021 roku, w przeddzień Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z okazji tego święta. Jego obchody zainicjowane zostały przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku. Początkowo były one wydarzeniem branżowym. Obecnie od wielu już lat, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), czyli okres, w którym biblioteki organizują coraz więcej okolicznościowych imprez promujących czytanie. Hasłem tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek jest zdanie: Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z powodu pandemii bibliotekarze z terenu powiatu kępińskiego spotkali się online. Gości powitał dyrektor Biblioteki Wiesław Walas, który w imieniu własnym oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Iwony Smarszcz, złożył wszystkim pracownikom bibliotek życzenia. Na spotkanie do biblioteki powiatowej przybył także, jak co roku, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, który złożył zebranym przed ekranami monitorów bibliotekarzom z okazji ich święta życzenia zdrowia oraz realizacji zamierzeń w życiu prywatnym i zawodowym. Podkreślił on także niezwykle ważną rolę bibliotek i książki w życiu kulturalnym lokalnych społeczności. Listy gratulacyjne starosty dla wszystkich bibliotekarzy z terenu powiatu kępińskiego zostały rozesłane do bibliotek pocztą.

W następnej części spotkania pani Ania Sabiłło – instruktor WBPiCAK w Poznaniu zaprezentowała stan czytelnictwa oraz działalność bibliotek w 2020 roku. Jak wynika z zebranych danych, poziom czytelnictwa w tym trudnym roku wcale nie spadł w stosunku do poprzednich lat, a nawet wzrósł.

Następnie panie z trzech bibliotek: Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, omówiły najciekawsze zadania, jakie udało im się zrealizować w zeszłym roku w bibliotekach. Spotkanie to było niezwykle inspirujące i motywujące do dalszych działań.

Skip to content