Podsumowanie współpracy z Biblioteką SP w Świbie

z Brak komentarzy

Zdjęcie przestawia dwie osoby na tle regałów z książkami. Osoby trzymają podziękowanie dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

15 grudnia br., w związku z podsumowaniem współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Świbie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie gościliśmy panią Izabelę Ambrozik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Świbie. Podczas spotkania dyrektor szkoły podziękowała bibliotece powiatowej za miłą współpracę oraz pomoc w realizacji zadań wynikających z programu.

Dzięki współpracy bibliotek, uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie podczas lekcji bibliotecznych mogli dowiedzieć się, jak funkcjonują biblioteki publiczne, jak można korzystać z ich zbiorów oraz co odróżnia je od bibliotek szkolnych. Biblioteka Szkoły Podstawowej w Świbie we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie zorganizowała także literacki konkurs plastyczny skierowanych do uczniów z klas I-III. Zainteresowane dzieci musiały przygotować pracę plastyczną na temat: „ Mój ulubiony bohater literacki”.  Głównymi celami konkursu było rozwijanie zamiłowania do literatury i rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. Po upływie terminu nadsyłania prac, jury w składzie: Anna Polaszczyk oraz Agnieszka Kałka, stanęło przed sporym wyzwaniem, aby spośród wielu prac wyłonić zwycięskie. Prace były wykonane różnymi technikami, ciekawie i pomysłowo, zaskakiwały starannością wykonania i dużą inwencją twórczą. Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

Podziękowanie dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie za miłą współpracę oraz pomoc w realizacji zadań wynikających z programu.

Skip to content