“EduAkcja w podregionie kaliskim”

z Brak komentarzy

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie jest partnerem projektu “EduAkcja w podregionie kaliskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

W siedzibie biblioteki działa Punkt kontaktowy.

Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących i osób bezrobotnych (tymczasowo ograniczony do grup priorytetowych: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby w wieku powyżej 50 roku życia). Polega on na dofinansowaniu usług rozwojowych kończących się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe.

Więcej informacji na stronie

Skip to content