Dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

z Brak komentarzy

Sygnet Narodowego Programu Rozwoju Czxytelnictwa 2.0

Informujemy, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie podpisała umowę z Biblioteką Narodową i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Tym samym biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek.
Już teraz zapraszamy czytelników po nowości!

Belka z logami. Po lewej logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na środku logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naroidowego wraz z informacją: Dofinansowano ze środków Ministra Kukltury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, po prawej logo Biblioteki Narodowej.

Skip to content