Biblioterapia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

z Brak komentarzy

 

Biblioterapia jest jedną z dziedzin arteterapii. Jest metodą terapii, w której narzędziem terapeutycznym jest książka. Istotą tej metody jest założenie, że osoby poprzez przyswajanie tekstu mogą identyfikować się z bohaterami książki i przeżywać uczucia, jakie są ich udziałem. Ten rodzaj terapii wpływa na redukowanie stresu i lęku, zmniejsza poczucie osamotnienia. Literatura pozwala na inne spojrzenie na świat, prezentuje wzorce przeżywania, odczuwania i zachowań. Pomaga lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka oraz pozwala wzbogacić zasoby emocjonalne.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, w środę 14 lutego zorganizowano spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a czwartek 15 lutego dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Hanulinie, podczas którego przeprowadzono zajęcia z biblioterapii wzbogacone dźwiękoterapią. Zajęcia poprowadził dyrektor biblioteki, Wiesław Walas mający odpowiednie do tego kwalifikacje. Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w zajęciach z dźwiękoterapii poprzez wysłuchanie koncertu gongów i mis tybetańskich.

 

 

 

Skip to content