Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego połączona z wykładem prof. Izoldy Kiec

z Brak komentarzy

W czytelni biblioteki przy długim stole siedzą seniorzy. Na stole zastawa kawowa oraz ciastka. U szczytu stołu stoją po lewej pani Izolda Kiec, po prawej dyrektor biblioteki. Za nimi stoi rozwinięty biały ekran. Po lewej stronie przy ścianie stoją białe regały i duże kwiaty doniczkowe.

5 października br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego. Wydarzenie zostało połączone z wykładem profesor Izoldy Kiec nt. „Zuzanna Ginczanka i Felicja Kruszewska. Poetki dwudziestolecia międzywojennego czytane dzisiaj”.
Zgromadzonych w murach biblioteki seniorów oraz Wicestarostę Kępińskiego – Alicję Śniegocką powitał dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Wiesław Walas, który jest także prezesem Stowarzyszenia UTW Powiatu Kępińskiego. Następnie oddał głos pani Alicji, która pogratulowała słuchaczom UTW wszelkiej aktywności i inicjatyw oraz życzyła im dalszych owocnych działań. Po tym nastąpił główny punkt spotkania – wykład profesor Izoldy Kiec, która jest literaturoznawczynią, teatrolożką i kulturoznawczynią. Dla słuchaczy zgromadzonych w bibliotece przygotowała niezwykle ciekawy wykład o poetkach trochę mniej znanych: Zuzannie Ginczance i Felicji Kruszewskiej. Opowiadała o ich ciekawych losach, trudnej drodze życiowej, ich niezwykłej poezji  oraz o przedwczesnej, tragicznej śmierci obu poetek. Wszystkie przedstawione słuchaczom informacje poparte były wnikliwymi studiami pani Izoldy, która w sposób bardzo emocjonalny i głęboki opowiadała o tych niezwykłych kobietach, trafiając prosto w serca zebranych na wykładzie osób.

Skip to content