Gra miejska pn. „Czy w Kępnie są miejsca dla dzikiej przyrody?”.

z Brak komentarzy

Pod zieloną korona drzewa pozują seniorzy.

26 maja Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zorganizowała grę miejską dla seniorów pn. „Czy w Kępnie są miejsca dla dzikiej przyrody?”. Grę przygotował oraz przeprowadził pana Paweł T. Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który z wykształcenia jest prawnikiem – pracę magisterską pt.: „Ochrona ptaków w Polsce przez prawo międzynarodowe” obronił w roku 1995 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zanim seniorzy wyruszyli w teren, w bibliotece odbyło się spotkanie wprowadzające, na którym zostały omówione reguły gry edukacyjnej. Następnie uczestnicy dobrali się w pary i wyposażeni w karty do gry z zadaniami i miejscem na własne obserwacje wyruszyli na spacer po mieście.
Wszystkie zadania skupione były wokół ptaków występujących w okolicach Kępna. Pytania nie tylko sprawdzały wiedzę, ale także zmuszały do przemyśleń, w jaki sposób można pomóc ptakom i zadbać o warunki sprzyjające ich rozrodowi, czy zimowaniu. Uczestnicy spacerowali po rynku, śródmieściu Kępna oraz parkach. Ku ich zdziwieniu, podczas tego uważnego spaceru, ukazało się bogactwo gatunkowe ptaków występujących w mieście. Uczestnicy mogli omówić swoje spostrzeżenia z panem Pawłem, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Przy okazji opowiadał on o zwyczajach zaobserwowanych ptaków, zwracał uwagę na to, jak odróżnić od siebie podobne gatunki.
Po skończonym spacerze, w bibliotece odbyło się spotkanie podsumowujące przy kawie, herbacie oraz cieście. Była to okazja do omówienia swoich odpowiedzi oraz obszernych opowieści pana Pawła, który omówił poszczególne pytania, przy okazji odpowiadając na pytania uczestników.

 

Paweł T. Dolata w roku 1992 był współzałożycielem lokalnej grupy ornitologicznej w Południowej Wielkopolsce, był także liderem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Od 1994 r. jest uprawniony do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków, współpracuje w tym zakresie ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Był jednym z założycieli Polskiej Grupy Badania Łabędzi (1995 r.) i Grupy Badawczej Bociana Białego (2012 r.). Obecnie ekspert przyrodniczy, m.in. w projektach termomodernizacji budynków (m.in. w Kępnie) oraz w zakresie minimalizacji przyrodniczej szkodliwości elektrowni wiatrowych poprzez doradztwo w ich właściwych przyrodniczo lokalizacjach. Pomysłodawca i od 2006 r. organizator projektu „Blisko bocianów” – przekazu internetowego z gniazda bocianów w Przygodzicach koło Ostrowa.

 

 

Fot. Paweł T. Dolata

Skip to content