Dziesiąte jubileuszowe Narodowe Czytanie

z Brak komentarzy

Zdjęcie przestawia lektorów i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w Narodowym Czytaniu w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Osoby stoją na dziedzińcu biblioteki pod granatowym namiotem. W tle logo powiatu kępińskiego oraz baner biblioteki powiatowej.

W minioną sobotę, 4 września 2021 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie po raz dziesiąty odbyło się Narodowe Czytanie. Podczas tegorocznej, jubileuszowej odsłony akcji, Para Prezydencka zaproponowała do wspólnego czytania Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej – to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć w nim można komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji

Spotkanie rozpoczął dyrektor biblioteki Wiesław Walas, który powitał przybyłych gości i przypomniał krótko poprzednie edycje Narodowego Czytania, które odbywały się w bibliotece. Następnie kilka polskich utworów zaśpiewał Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, prowadzony przez Jacka Klytę. Po występach, przyszła pora na wysłuchanie fragmentu dramatu. Tekst czytali przedstawiciele kępińskich instytucji i stowarzyszeń:

Andrzej Weiss – Naczelnik kępińskiej poczty, Janina Gorzendowska – prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Maria Adamek – członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Magdalena Stankowiak –  przedstawiciel Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego w Kępnie, Tomasz Nawrocki – Podharcmistrz, zastępca Komendanta Hufca ZHP Kępno, Andrzej Dyba – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Romualda Ząbkiewicz – członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bogna Sikora – członek Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece Adam Burzała –  członek Powiatowego Koła Pszczelarzy.

Następnie otwarcia swojej autorskiej wystawy „Od Pana Tadeusza do Moralności pani Dulskiej. 10 lat Narodowego Czytania 2012-2021” dokonał Edward Stankowiak, prezes Koła PZF w Kępnie, który opowiedział o eksponatach. Wystawa poświęcona jest wszystkim dziesięciu edycjom Narodowego Czytania. Pokazane są walory filatelistyczne, wydawane przez Pocztę Polską, nawiązujące do treści czytanych utworów. Uzupełnieniem każdego wydania są koperty ze stemplem okolicznościowych przysłanym przez Kancelarię Prezydenta do biblioteki powiatowej, które ozdobione są znaczkiem pocztowym nawiązującym do tytułów literatury oraz z datownikiem pocztowym Kępno i datą Narodowego Czytania w danym roku.

Każdy uczestnik spotkania mógł opieczętować przyniesioną przez siebie książkę okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku czytano Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, w  2019 roku – Nowele polskie, a w ubiegłym roku Balladynę Juliusza Słowackiego. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie uczestniczy w tej akcji od początku, czyli od 2012 roku.

Zdjęcie przedstawia książkę Moralność pani Dulskiej oraz okolicznościową pieczęć Narodowego Czytania i kartkę od pary prezydenckiej.
SONY DSC

 

Skip to content