powrót

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART powstało w roku 2000. Od momentu powstania byliśmy organizatorami, współorganizatorami, inicjatorami i uczestnikami wielu imprez kulturalnych, spotkań, akcji, warsztatów, szkoleń, wystaw, plenerów malarskich dla młodzieży i dorosłych. Prowadzona przez nas działalność wspiera
i upowszechnia rozwój edukacji, kultury i turystyki na terenie powiatu kępińskiego i województwa wielkopolskiego. Upowszechniamy działania mające na celu rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego
i kulturalnego naszego regionu, promujemy tradycje i dorobek artystyczny twórców profesjonalnych i amatorów
z Wielkopolski. Prowadzimy edukację kulturalną dzieci młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie współpracuje
z Powiatową Biblioteką Publiczną od początku jej istnienia. Jesteśmy współorganizatorami wielu wydarzeń kulturalnych. 

Oto kilka z naszych inicjatyw:

  • Wystawa „Autorskie kopie arcydzieł malarstwa światowego” autorstwa artysty plastyka Mariusza Korczaka.

  • Wycieczka zabytkoznawcza po Kępnie.

  • Poplenerowa wystawa w „Galerii na Piętrze” - opiekę nad plenerem sprawował artysta plastyk Tomasz Siwiński.

  • Warsztaty dla plastyków amatorów „Analiza wystawy poplenerowej” - analizę przeprowadził artysta plastyk Mariusz Korczak.

  • Wieczór autorski poety Andrzeja Mularczyka.

  • Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  • Wystawy „Galerii Objazdowej” Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

  • Cykliczne plenery malarskie DKK – opiekun artysta plastyk prof. Tomasz Siwiński.

  • Cykliczne warsztaty fotograficzne – prowadził absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej na wydziale fotografii Paweł Kosicki.powrót


Copyright © by Natalia Wolko-Stempniewicz  2010