Szlakiem Orlich Gniazd [2009]
Szlak Orlich Gniazd ma długość 163 km. Opisany i utworzny został przez Kazimierza Sosnowskiego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa szlaku pochodzi od ruin dawnych zamków - warowni, zwanych ze względu na swoje położenie na wysokich skałach, Orlimi Gniazdam. Trasa prowadzi od Krakowa do Częstochowy przez: Ojców, Grodzisko, Pieskową Skałę, Rabsztyn, Smoleń, Pilicę, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, Olsztyn. Druga część trasy wiodła od Częstochowy do Wielunia. Pan Leszek na przemierzenie całej trasy potrzebował 10 dni. Rozpoczął od Krakowa dojeżdżając do niego pociągiem, spotkał się tam z przedstawicielami miasta. Trasa nie była łatwa, niektóre fragmenty szlaku trzeba było przenierzać pieszo, do droga była błotnista. Oznakowanie ogólnie było dobre, choć czasem brakowało niektórych odcinków, wtedy trzeba było szukać, i czasem wracać. Pogoda była deszczowa, ale to nie przeszkodziło podróżnikowi w ukończeniu trasy.

Więcej o Szlaku Orlich gniazd >>>

Galeria zdjęć zwyprawy >>>

Artykuły o wyprawie w bibliografii >>>