Bibliografia artykułów zamieszczonych
w czasopismach i gazetach

2011

Uczniowskie ABCnr 5/2011, s. 3. "100 putań do... Leszka D±browskiego" [jpg]
TKnr30, 28.07.2011, s. 3. "Kolejna rowerowa wyprawa"[jpg]
TKnr31, 04.08.2011, s. 9. "Rowerem do Trutnov"[jpg]
ITPnr31/32, 03.08.2011, s. 12. "Kolejna podróż rowerem po Europie"[jpg]


2010

ITPnr18/19, 05.05.2010, s.16 "Rowerem przez Polskę... i dalej - rowerowa pasja Leszka D±browskiego" [pdf]
ITPnr30/31, 28.07.2010, s. 13 "Wyprawa Rowerowa na Węgry" [pdf]
ITPnr34/35, 25.08.2010, s.7 "Czwarta rowerowa eskapada na Węgry do miast partnerskich gmin Kępno, Bralin, Baranów i Łęka Opatowska [pdf]
TKnr29, 22.07.2010, s.4 "Rowerem na Węgry" [pdf]
KLnr15, 27.07.2010, s. 15 "Rowerowa wycieczka na Węgry" [pdf]
ŻGBnr4, 2010, s. 12 "Człowiek z pasj±" [pdf]


2009

TKnr29, 16.07.2009, s.6 "Rowerowe eskapady" [pdf]
TKnr36, 03.09.2009, s.6 "Eskapada w¶ród skalnych ostańców i jaskiń" [pdf]
KLnr17, 2009, s.4 "Pojechał Szlakiem Orlich Gniazd" [pdf]


2008

TKnr32,07.08.2008, s. 3 "Rowerem przemierza Polskę" [jpg]
TKnr35,28.08.2008, s. 6 "Rowerem przebył napoleoński szlak" [jpg]
KLnr11, 23.07.2008, s. 14 "Pasjonat z Kępna" [jpg]


Inne

Ostrzeszów 2009 "¦ladami wojny" [pdf]