15.11.2018

„Tak powstawała Niepodległa” wystawa w bibliotece powiatowej


W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 15 listopada 2018 roku otwarto wystawę „Tak powstawała Niepodległa”. Przybyłych uczestników imprezy powitał dyrektor biblioteki Wiesław Walas, który powiedział kilka słów o historii wystawy i omówił przedstawione na planszach najciekawsze wydarzenia.

Gościem honorowym wydarzenia była pani wicestarosta Grażyna Jany. Przybyli także przedstawiciele ZHP Hufiec Kępno. Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego prowadzony przez Jacka Klytę wykonał kilka pieśni patriotycznych, które nadały imprezie uroczysty charakter. Dyrektor biblioteki przedstawił zebranym prezentację, zawierająca zdjęcia z okresu międzywojennego. Nawiązywały one swoją tematyką do plansz wystawy, co stworzyło ciekawy klimat epoki, która wydawała się być bardzo postępowa z punktu widzenia współczesnego człowieka.

Polska dźwigała się po latach zaborów niespodziewanie szybko pomimo biedy i trudności gospodarczych. Budowano nowe kamienice, drogi, rozbudowywano miasta. Prężnie rozwijały się także: kultura i sport. Ten okres był też ważny dla kobiet, albowiem 28 listopada 2018 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego potwierdzone zostało czynne prawo wyborcze kobiet w Polsce. W tym roku obchodzimy więc nie tylko 100 lat odzyskania niepodległości Polski, ale też 100 lat praw wyborczych kobiet.

Skąd pomysł na zorganizowanie wystawy?
Otóż biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” pomyślana jest jako materiał popularnonaukowy pomocny w uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.
Więcej o wystawie można przeczytać tutaj

Ekspozycja składa się z 11 plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Tematy plansz: Planszom towarzyszy również plakat promujący wystawę. Autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata prof z UR.
Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno