Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. z Programu Bank Ambitnej Młodzieży
Biograficzna baza osób zasłużonych dla kultury i historii regionu, upamiętniająca bohaterów naszych czasów
Powrót do strony głównej >>>

Ojciec Konrad Stolarek - kapłan, żołnierz, redaktor


Konrad Feliks Stolarek (ps. Samson) urodził się 31 października 1913 roku w Rychtalu jako syn Leona i Marty z Taniewiczów.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rychtalu, młody Konrad kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym w Kępnie, gdzie w 1932 otrzymał świadectwo dojrzałości. Po rocznym nowicjacie u misjonarzy oblatów w Markowicach odbył studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tam też 12 czerwca 1938 roku  otrzymał  świecenia kapłańskie. Był aktywnym członkiem i działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. 10 czerwca 1937 roku mianowany został podharcmistrzem Rzeczypospolitej. Współpracował z miesięcznikiem "Oblat Niepokolanej" oraz katowickim dziennikiem "Polonia". W przededniu wybuchu II wojny światowej udał się do Orłowej na Zaolziu, gdzie przez trzy miesiące pełnił służbę duszpasterską wsród miejscowych Polaków. Pod koniec listopada przedostał się przez "zieloną granicę" do Budapesztu, a następnie przez Włochy do Francji, gdzie 1 stycznia 1940 zgłosił się do Armii Polskiej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Coetquidan otrzymał  25 czerwca stopień kapitana i nominację na kapelana pierwszej Dywizji Grenadierów. Brał udział w walkach w Wogezach - na Linii Maginota. Organizował punkty przerzutowe do wolnej Francji dla polskich żołnierzy uciekających z obozów jenieckich. Na polecenie władz wojskowych wizytował obozy jenieckie jako przedstawiciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W kwietniu 1941 przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie został mianowany kapelanem w dywizjonach lotnictwa myśliwskiego oraz podjął współpracę z Sekcją Polską Radia BBC w Londynie. Wiosną 1943 po specjalistycznym przeszkoleniu spadochronowo-kontrwywiadowczym został zrzucony na terytorium Francji okupowanej przez Niemców. Z polecenia Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, nzawiązał kontakt z kardynałem Augustem Hlondem. Po powrocie do Anglii objął stanowisko szefa duszpasterstwa 1. Brygady Spadpchronowej w Szkocji, a następnie kapelana w dywizjonach lotnictwa myśliwskiego. W marcu 1944 mianowany został harcmistrzem ZHP. Zdemobilizowany w 1946 przybył do Francji, gdzie był współzałożycielem i pierwszym prowincjałem Polskiej Wiceprowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Organizował różnego rodzaju zjazdy i spotkania, kursy Akcji Katolickiej i rekolekcje, letnie i zimnowe kolonie dla polskich dzieci. W 1954 założył, redagowali wydawał miesięcznik "Niepokalana". Miesięcznik był swoistym łącznikiem pomiędzy emigracją polską w poszczególnych krajach. Wiele miejsca poświęcano w nim sprawom, które w czasie reżimu komunistycznego były fałszowane przez krajowe media. W 1959 objął stanowisko dryrektora tygodnika "Głos katolicki". W 1979 roku ojciec Konrad wygłosił szereg wykładów
i rekolekcji w USA, Kanadzie, Belgii i Niemczech. Autor licznych artykułów i felietonów oraz tłumacz z języka łacińskiego. Ojciec Konrad Stolarek bardzo aktywnie włączył się w życie Polonii francuskiej. Był, m.in. dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej we Francji. Za bohaterstwo w służbie duszpasterskiej w Polskich Siłach Zbrojnych oraz działalność społeczną na emigracji zostaławansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego oraz odznaczony, m.in. : Orderem Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, srebrną odznaką Orderu Zasługi RP, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Medalem Lotniczym, Medalem Wojska, Złotą Bojową Odznaką Spadochroniarską.Ojciec Konrad Stolarek zmarł w nocy
2 lutego 2007 r w Maisnil-les-Ruitz we Francji. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 lutego 2007 roku w kościele polskim ,,Millenium''
w Lens i na cmentarzu komunalnym w Vaudricout.

Bibliografia:

Przygtowała: Agata Walków


Copyright © by Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 2011