Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. z Programu Bank Ambitnej Młodzieży
Biograficzna baza osób zasłużonych dla kultury i historii regionu, upamiętniająca bohaterów naszych czasów
Powrót do strony głównej >>>


Hipolit Młynarz
(1902-1968)

Urodził się 13 sierpnia 1902 r. W Krotoszynie. Po ukończeniu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego W Koźminie od 1922 roku pracował w Szkole Podstawowej w Kępnie. Poza zawodem jego pasją były teatr i muzyka. 6 lutego 1926 r. Z jego inicjatywy powstał
w Kępnie chór męski „Echo” obok istniejącego już chóru Towarzystwa Śpiewaczego oraz Mieszanego Chóru Nauczycielskiego. Chór „Echo” pod jego batutą w roku 1929 na Zjeździe Wszechsłowiańskim w Poznaniu uzyskał wysoka nagrodę. Dyrygent Hipolit Młynarz jako przedstawiciel Kępna wybrany został na członka zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu. W latach 1930-1939 pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej w Podzamczu (powiat kępiński), gdzie też społecznie prowadził chór. Podczas okupacji pracował w Podzamczu w charakterze księgowego. Jednocześnie działał w konspiracji, pełniąc funkcję kierownika administracji cywilnej przy kompanii Armii Krajowej Obwodu Kępińskiego „Reduta”. Dnia 10 grudnia 1944 r. został aresztowany przez Gestapo
i osadzony w hitlerowskich obozach zagłady w Mauthausen i Gross-Rosen. Obóz przeżył i po wojnie powrócił do Kępna. Tutaj Hipolit Młynarz pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej nr 1.Społecznie nadal pracował jako dyrygent chóru „Echo”, który dzięki jego aktywności wznowił swoją działalność. Będąc długoletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kępnie był inicjatorem m.in. nazywania ulic na powstającym wówczas osiedlu „Przemysława” nazwiskami znanych polskich kompozytorów, muzyków i śpiewaków. Za swą pracę odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma medalami. Zmarł 21 lipca 1968 r. w Kępnie.


Bibliografia:
F. Gruszka, H. Tyszkiewicz: Katolicka Nekropolia w Kępnie, Kępno 1994

Przygtowała: Daria Fronk


Copyright © by Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 2011