Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. z Programu Bank Ambitnej Młodzieży
Biograficzna baza osób zasłużonych dla kultury i historii regionu, upamiętniająca bohaterów naszych czasów
Powrót do strony głównej >>>


Idzi Kalis
  (1912-1994)

Urodził się 8 sierpnia 1912 roku w Krążkowach koło Kępna. W 1926 ukończył szkołę powszechną na naszym mieście. Śmierć ojca
w 1922 uniemożliwiła mu dalsze kształcenie, samej matki nie stać było na podjęcie takiego trudu, gdyż miała jeszcze na utrzymaniu pięcioro dzieci. Od 1927 r. był Idzi Kalis praktykantem, a następnie do 1932 r. samodzielnym pracownikiem administracji samorządu powiatowego. W latach 1933-1936 odbył służbę wojskową w Marynarce Wojennej RP w Gdyni. Do wybuchu wojny pracował jako rachmistrz
i zastępca sekretarza gminnego w Laskach koło Kępna. Tam działa też społecznie w Towarzystwie Śpiewaczym, PCK, Ochotniczej Straży Pożarnej. Był też współpracownikiem „Nowego Przyjaciela Ludu”. Okres okupacji przeżył w Kępnie. Prowadził punkt czyszczenia odzieży niemieckiej firmy „Czyszczalnia Chemiczna i Farbiarnia” w Poznaniu. W lipcu 1914 r. po złożenie przysięgi wstąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej w Kępnie, pododdział „Skowronek”. Wydarzenie to miało miejsce w silnie zakonspirowanym lokalu przy ul. Sienkiewicza
nr 6 (gabinet lek. med. M. Marszałka, który został później podpułkownikiem AK, a oficjalnie był członkiem NSDAP). W lutym 1942 r. TOW została włączona do Armii Krajowej, do Kępińskiego Obwodu „Reduta”. Idzi Kalis w tych organizacjach zajmował się zleconymi tajnymi akcjami administracyjno-socjalno-cywilnymi. Opiekował się rodzinami poszkodowanymi przez okupanta. W styczniu 1945 r.
z Romanem Gumnym zapobiegł wywiezieniu z Kępna samochodu strażackiego „Magirus”. Po wyzwoleniu, 23 stycznia 1945 r. został wybrany sekretarzem Tymczasowego Polskiego Komitetu Obywatelskiego, który organizował polskie życie społeczno-gospodarcze miasta Kępna. W latach 1946-1949 prowadził własny zakład produkujący mydło. Od 1949 do 1972 pracował kolejno jako pracownik administracyjny w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Kępnie, w PGR Siemianice i Laski – jako główny księgowy;
w Kombinacie PGR Laski jako rewident zakładowy rachunkowości i produkcji rolnej. W 1972 r. przeniesiony został na rentę , a później na emeryturę. Od tego czasu był działaczem organizacji kombatanckich m.in. opiekował się grobami polskich żołnierzy. Działał także
w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej i w Związku Emerytów oraz Inwalidów w Kępnie. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi medalami.Bibliografia:
F. Gruszka, H. Tyszkiewicz: Katolicka Nekropolia w Kępnie, Kępno 1994
Zdjęcie pochodzi z w/w ksiażki

Przygtowała: Daria Fronk


Copyright © by Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 2011