Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. z Programu Bank Ambitnej Młodzieży
Biograficzna baza osób zasłużonych dla kultury i historii regionu, upamiętniająca bohaterów naszych czasów
Powrót do strony głównej >>>


Tomasz Gabriel, ks 
(1865-1930) działacz niepodległościowy

Urodził się 1 stycznia w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie, z ojca Tomasza, rolnika, i matki Rozalii z domu Bieniusa. Maturę zdał
w gimnazjum w Opolu w 1887 roku. Studiował teologię na Uniwersytecie we Wrocławiu. Tam też, 23 czerwca 1891 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Naukowego Akademików Górnoślązaków. Najpierw został kapelanem
w Oleśnie, a od 1896 roku proboszczem w Bralinie. Jako niestrudzony bojownik o polskość Bralina w czasach pruskich, był inicjatorem wielu tajnych akcji. W okresie przed plebiscytem opracował wespół z Janem Rybarkiem i Benedyktem Jańskim memorandum o polskości Sycowskiego dla komisji alianckiej działającej na Górnym Śląsku. Przemawiał, agitował, zbierał podpisy pod memorandum. Niemcy wydali na niego wyrok śmierci. Znalazł się na czarnej liście Grenzschutzu. Pełnił funkcję dziekana dekanatu bralińskiego oraz radcy do spraw skrawka Śląska przyłączonego do powiatu kępińskiego. Po odrodzeniu państwa polskiego odznaczony został orderem „Polonia Restituta” za pracę narodowościową i działalność wśród ludności na Śląsku. Aż do śmierci patronował polskim organizacjom w Bralinie. Zmarł 4 kwietnia 1930 roku w Bralinie.


Bibliografia:
Kucharzak Marian: Powrót ziemi bralińskiej do Macierzy, Opole 1996.

Przygtowała: Daria Fronk


Copyright © by Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 2011