Izba Pamięci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. z Programu Bank Ambitnej Młodzieży
Biograficzna baza osób zasłużonych dla kultury i historii regionu, upamiętniająca bohaterów naszych czasów
Powrót do strony głównej >>>


Wacław Kokociński 
(1880-1965)Od 1905 r. członek Towarzystwa Śpiewu, Towarzystwa Przemysłowców Polskich, od 1913r. prezes gniazda, a następnie okręgu kępińskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. W latach 1923-1938 burmistrz Kępna. Za jego kadencji rozbudowano wodociągi, zmodernizowano gazownię, rozpoczęto elektryfikację miasta. W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta Rada Miejska 12.01.1939r. nadała W. Kokocińskiemu godność ,,Obywatela Honorowego” miasta Kępna. Historyk – regionalista, współtwórca Muzeum Ziemi Kępińskiej (1938). Członek Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Współpracował z prof. J. Kostrzewskim przy prowadzonych
w 1922 r. i 1945-47 wykopaliskach z okresu kultury łużyckiej w Kępnie. W okresie okupacji ratuje wiele dokumentów, książek
i czasopism dotyczących historii Kępna. W latach 1960-65 członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Kępnie. W 1960 r. wraz z Janem Kurzawą wydał drukiem pierwszą monografię miasta pt. ,,Z dziejów Kępna”.


Bibliografia:
Tekst pochodzi z książki - ,,Wpisani w historię Ziemi Kępińskiej” Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej w Kępnie
Zdjęcie: www.kepnosocjum.pl

Przygtowała: Emilia Pyta


Copyright © by Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 2011